Ποιότητα & Ασφάλεια
 

Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι αυτή που μας καθιστά μία από τις πιο ταχεία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ανταποδίδουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι καταναλωτές μας, διασφαλίζοντας καθημερινά την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, εγγυάται την πιο σημαντική αξία για εμάς, την ασφάλεια των προϊόντων μας!

Δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας και ελέγχου ποιότητας για τα προϊόντα μας, τα οποία πληρούν όλα τα πρότυπα ποιότητας που ορίζονται από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η εταιρεία μας εφαρμόζει συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 (Haccp) ενώ επίσης έχουμε λάβει πιστοποίηση από τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων BRC που εγγυώνται τη συνεχή τήρηση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας.

Παρόλο που διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από cookies στη γκάμα των προϊόντων μας, στο site μας δε χρησιμοποιούμε.

Περιηγηθείτε ελεύθερα!

COOKIES